Polityka prywatności

 1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest Grzegorz Walczak os. Zwijacze 11, w Zakopanem (kod pocztowy: 34-500), tel. / +48 600188770, adres e-mail: Chatawalczakow@op.pl
 2. Celem zbierania danych jest kontakt z klientem w celu zarezerwowania pobytu w „Chata Walczaków ”, gdzie administratorem danych jest w/w Grzegorz Walczak.
 3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: [przed 25 maja 2018 r. – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych , przed 25 maja 2018 r. – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych]).
 4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji rezerwacji w naszych obiektach „Chata Walczaków ” gdzie administratorem danych jest w/w Grzegorz Walczak . W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe skontaktowanie się z klientem w celu sfinalizowania rezerwacji.
 5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
 6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
 7. Administrator danych Grzegorz Walczak nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres maksymalnie 2 lata, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Polityka plików cookies

 1. Definicje
  • Administrator – Grzegorz Walczak
  • Cookies – dane informatyczne, niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze strony internetowej Administratora.
  • Urządzenie – elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do strony internetowej Administratora.
  • Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym może być zawarta Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 • Stosowanie plików cookies
  • Administrator za pośrednictwem strony internetowej wykorzystuje pliki cookies.
  • Informacje zgromadzone na podstawie plików cookies wykorzystywane są w celu właściwej optymalizacji działania strony internetowej, a także w celach statystycznych oraz reklamowych.
  • Pliki cookies rejestrują aktywność Użytkownika strony internetowej, rozpoznając urządzenie, dzięki czemu strona internetowa jest wyświetlana w sposób dostosowany do indywidualnych preferencji Użytkownika.
  • Stosowane na stronie internetowej rozwiązania są bezpieczne dla urządzeń Użytkowników korzystających ze strony internetowej Administratora. Nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń Użytkowników niebezpiecznego lub złośliwego oprogramowania.
 • Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
  • Cookies seryjne: to pliki, które są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie żadnych danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.
  • Cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje usunięcia ich z urządzenia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie żadnych danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.
 • Sposoby określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do cookies
  • Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego urządzenia. W przypadku wybrania tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, ale nie będą dostępne funkcje, które do działania wymagają plików cookies.
  • Użytkownik może samodzielnie i w każdym momencie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określić warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa powyżej, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczaniu plików cookies w urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwościach i sposobach obsługi plików cookies są dostępne w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
  • Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies, korzystając z funkcji dostępnych w przeglądarce internetowej, której używa.
  • Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Administratora.